RSS Feeds

Translate

1.28.2011

Siri Etika Dan Adab Semasa Berselisih Pendapat

Siri 4: Sikap yang mulia semasa perselisihan melambangkan keikhlasan diri dan kesucian jiwa (petikan dan coretan semula...)

Di dalam menghadapi perselisihan, sikap yang mulia hendaklah sentiasa ditekankan. Semasa berselisih inilah jiwa dan diri manusia diuji; adakah dia dapat mempertahankan segala kemuliaan yang dipelajari selama ini, ataupun dia akan tertewas di hadapan kejahatan diri kecilnya. Berikut adalah beberapa garis panduan berkenaan kemuliaan akhlak yang amat dituntut khususnya apabila berlaku pertelingkahan:

1. Insaf atau adil.[1]

Firman Allah Ta‘ala (al-Maidah 5:8):

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.

Allah berfirman lagi (al-Hujurat 49:12):

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani.

Bersikap insaf atau adil amat sukar dilakukan kerana sebagai manusia, kita terdedah kepada emosi. Orang yang sama dengan kita sering diadili manakala orang yang berbeza dengan kita pula sering dizalimi. Oleh itu sikap ini perlu diberikan penekanan yang lebih oleh setiap orang mukmin. Janganlah persamaan terlalu dimanja-manjakan sehingga kesalahan dikira benar. Janganlah pula perbezaan terlalu dianak-tirikan sehingga kebenaran dikira salah. Penilaian mestilah bersifat ilmiyyah (fakta dan hakikat) dan bukannya ‘atifiyyah (emosi dan perasaan).

2. Sangka baik.[2]

Firman Allah Ta‘ala (al-Hujurat 49:12):

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani.

Sangka baik adalah satu sifat yang amat mulia di dalam Islam khususnya terhadap orang yang dikenali sebagai insan yang mulia. Sekiranya ada kesilapan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai sirah yang baik, alasan wajar dicari untuk mengolah kesilapannya itu. Banyak kemungkinan yang boleh difikirkan untuk mempertahankan individu mulia tersebut. Adalah tidak tepat jika dia diperlakukan seperti orang yang tersohor dengan keburukan dan kerosakan. Rasulullah sa tetap memuliakan orang yang buruk perangainya. Jika begitu, orang yang baik seharusnya dihargai walaupun telah melakukan kesilapan. Kisah Ka‘b dan dua sahabatnya elok dijadikan pedoman dalam menghayati sifat mulia ini.

3. Nasihat.[3]

Firman Allah Ta‘ala (al-Asr 103:1-3):

Maksudnya: Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian - Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

Nasihat merupakan satu dasar utama dalam Islam. Dengan nasihat, agama ini dapat dipelihara daripada pencemaran kepercayaan, amalan, cara dan akhlak. Akan tetapi nasihat mestilah diselami dengan etika-etikanya. Antara lain:

· Orang yang menasihat mestilah ikhlas.

· Dia mesti mencari jalan terbaik untuk memberi nasihat; secara peribadi, secara lembut, secara logik dan lain-lain.

· Orang yang dinasihati pula mestilah terbuka dan bersedia menerima pandangan dan kritikan.

· Dia juga mestilah menghargai nasihat itu walaupun sekiranya tidak berapa lembut.

4. Hormat Ahlul-‘ilm.[4]

Firman Allah Ta‘ala (al-Baqarah 2:247):

Maksudnya: Nabi mereka berkata:" Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Talut) menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan".

Golongan ahlul-‘ilm adalah satu golongan yang amat perlu diberi penghormatan. Penghormatan ini kerana mereka meneruskan tradisi para Nabi dan Rasul. Walaupun terdapat kepelbagaian dalam golongan ini yang membuahkan perbezaan, hakikatnya ahlul-‘ilm tetap ahlul-‘ilm walaupun mereka melakukan kesalahan. Janganlah disebabkan satu, dua, lima atau sepuluh kesalahan, status mereka terus dihumban daripada ahlul-‘ilm yang memahami Islam kepada orang awam yang tiada ilmu tentang Islam. Hendaklah diketahui bahawa sebarang tohmahan kepada ahlul-‘ilm sebenarnya target utama ialah Islam itu sendiri dan bukannya peribadi mereka.

Secara analoginya pula, para pendakwah yang tidak sampai ke tahap ahlul-‘ilm juga sepatutnya dihormati dalam erti kata yang sama.

5. Kembali kepada Ahlul-‘ilm.[5]

Firman Allah Ta‘ala (al-Nahl 16:43):

Maksudnya: Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui.

Apabila berlakunya perbezaan pendapat, antara perkara yang menjamin perpaduan ialah merujuk kepada para ahlul-‘ilm. Ini kerana kebiasaannya para ahlul-‘ilm mempunyai ilmu yang lebih berbanding orang-orang lain. Dengan merujuk kepada mereka, sesuatu perkara yang samar akan bertukar menjadi jelas. Sebenarnya langkah ini bukan sahaja diterima pakai dalam agama, bahkan dalam urusan dunia juga. Langkah terbaik ialah dengan merujuk kepada pakar-pakar dalam semua bidang sekiranya terdapat lebih dari satu pendapat yang dikeluarkan oleh ahli-ahli yang tidak mencapai tahap pakar.

6. Meredakan punca-punca perbezaan.[6]

Firman Allah Ta‘ala (al-Anfal 8:46):

Maksudnya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati); sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sebarang bentuk perbezaan sudah tentu mempunyai sebab-sebab dan punca-punca. Untuk membenteras keburukan yang mungkin timbul akibat perbezaan pendapat, usaha yang kuat diperlukan untuk memastikan punca-punca perbezaan dapat diatasi dengan menyeluruh. Sebagai contoh, huraian sesuatu isu mestilah dibuat dengan jelas dan mantap. Kisah perbincangan Ibnu Abbas dengan golongan Khawarij dapat dijadikan antara contoh di sini, di samping kisah perbincangan Rasulullah dengan golongan al-Ansar sejurus selepas pembukaan kota Mekah al-Mukarramah.

7. Mengutamakan ukhuwwah.[7]

Firman Allah Ta‘ala (al-Hujurat 49:10):

Maksudnya: Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.

Ada kalanya, walaupun perbincangan telah dilakukan, pihak yang bertelagah atau berbeza pendapat masih tidak dapat menerima hujjah pihak satu lagi. Banyak kemungkinan di sini, antaranya ialah hujjah pihak lain masih dianggap lemah dan tidak berwibawa. Dalam keadaan ini, perpaduan adalah keutamaan yang mesti didahulukan. Walaupun Ibnu Abbas tidak setuju dengan Uthman dan telah berbincang dengannya, beliau tetap solat empat rakaat mengimamkan Uthman. Dalam peristiwa ini, perrlu ditekankan bahawa Uthman juga mempunyai dalil dan kefahaman yang mantap. Apabila ditanya kenapa cakapnya tidak serupa amalnya, beliau dengan tegas menjawab “Perbezaan (perselisihan) itu keji.”

Semoga kita dapat menerapkan sikap yang mulia dalam semua kondisi dan situasi, khususnya apabila jiwa teruji dengan sanggahan lawan mahupun kawan. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.[1] Sila lihat Mahmud Muhammad al-Khazandar, Fiqh al-I’tilaf qawa‘id al-Ta‘amul Ma‘a al-Mukhalifin bi al-Insaf, Dar Taybah: al-Riyadh, 1421H, Hlm. 45.

[2] Sila lihat al-Qaradawi, al-Sahwah al-Islamiyyah, Hlm. 223.

[3] Sila lihat Mahmud al-Khazandar, Fiqh al-I’tilaf, Hlm. 259.

[4] Sila lihat Muhammad bin Shalih al-Uthaimin, Kitab al-‘Ilm, al-Riyadh: Dar al-Thurayya, 1417H-1996, Hlm. 41.

[5] Sila lihat al-Uthaimin, Kitab al-‘Ilm, Hlm. 20.

[6] Sila lihat al-Khazandar, Fiqh al-I’tilaf, Hlm. 225.

[7] Sila lihat al-Khazandar, Fiqh al-I’tilaf, Hlm. 223.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails