RSS Feeds

Translate

3.30.2012

Ujian merangkumi susah Dan senang

Islam Selamat Dunia dan Akhirat

Dr Fadlan Mohd Othman, Pengerusi iLMU.

MATLAMAT hidup manusia dan jin dalam Islam amat jelas. Allah SWT menyatakan bahawa tujuan dua makhluk ini dicipta adalah semata-mata untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya.

Kenyataan ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surah al-Zariyat ayat 56 yang bermaksud:

“Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadat kepada-Ku.”

Namun begitu, pemerhatian menunjukkan bagaimana kenyataan yang terang lagi bersuluh ini gagal difahami kebanyakan masyarakat manusia, termasuk di kalangan umat Islam.

Islam adalah agama paling hebat. Allah meredai Islam sebagai satu-satunya agama yang menyelamatkan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sesiapa mencari kesejahteraan dan kerohanian daripada selain Islam, maka usahanya tidak akan diterima Allah.

Perkara ini jelas diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 85 yang bermaksud:

“Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi.”

Kehebatan agama Islam terserlah dengan keprihatinan ajarannya terhadap keseluruhan aspek kehidupan umat manusia. Ini adalah kerana ajaran Islam adalah wahyu daripada Tuhan semesta alam yang mempunyai ilmu maha menyeluruh terhadap umat manusia.

Apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. sama ada al-Quran mahupun sunnah Baginda adalah wahyu daripada Allah.

Berdasarkan kepada fakta inilah kita diarahkan agar menjadikan Rasulullah sebagai ikutan dan teladan unggul dalam kehidupan. Apa saja dibawa oleh baginda adalah contoh terbaik bagi umat Islam khususnya dan bagi umat manusia amnya.

Allah mengarahkan demikian dalam surah al-Hasyr ayat 7 yang bermaksud:

“Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah, dan apa jua yang baginda larang kamu daripada melakukannya maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksa-Nya.”

Suatu perkara yang perlu ditekankan ialah bahawa ajaran Rasulullah mencakupi kedua-dua aspek praktikal dan spiritual.

Hidup adalah medan ujian

Melihat kepada kehidupan manusia, kita dapati umat manusia tidak dapat lari daripada menghadapi ujian keburukan dan kebaikan. Dapat dilihat ramai di kalangan manusia gagal dalam berinteraksi dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan.

Apabila ditimpa keburukan, sering kali ada di kalangan manusia yang menganggapnya sebagai satu ujian. Akan tetapi, apabila dikurniakan kebaikan, mereka tidak pula menganggapnya sebagai satu ujian.

Hasilnya ialah bila ditimpa keburukan, ada insan yang akan kembali kepada Allah. Sebaliknya, bila dikurniakan kebaikan, ramai yang akan lupa diri dan menganggap diri mereka bebas daripada garis panduan Islam. Persoalannya ialah, bukankah Islam itu satu agama paling sempurna?

Tidakkah wujud garis panduan berinteraksi dengan keburukan dan kebaikan dalam ajaran Islam? Jika ada, mengapa masih ramai insan yang seakan-akan hilang pedoman bila berhadapan dengan ujian keburukan dan kebaikan?

Marilah kita meneliti al-Quran dan sunnah yang menjadi panduan terbaik dalam menghadapi kehidupan. Di dalam menghadapi kebaikan, manusia diperintahkan agar bersyukur. Jika dia bersyukur dia akan memperoleh pahala untuk dirinya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Naml ayat 40 yang bermaksud:

“Dan sesiapa yang mensyukuri nikmat maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya dan sesiapa yang mengkufuri nikmat maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.”

Allah tidak akan terkesan walau sekelumit dengan hamba-Nya yang kufur nikmat.

Umat Islam perlu sentiasa ingat bahawa orang bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya akan diberikan tambahan nikmat. Orang yang mengingkari nikmat pula adalah berisiko tinggi untuk mendapat azab yang pedih daripada Allah.

Lihatlah firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud:

“Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” Orang yang beriman juga perlu sentiasa ingat bahawa Allah boleh saja menarik balik nikmat orang yang tidak bersyukur.

Tindak balas manusia menjadi penentu

Kesenangan itu tidak semestinya baik untuk manusia sebagaimana kesusahan itu tidak semestinya buruk untuknya. Petunjuk yang menentukan kesenangan atau kesusahan itu baik atau buruk sudah dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud:

“Amat ajaib keadaan seorang mukmin, sesungguhnya semua keadaannya adalah baik belaka. Ini tidak berlaku kecuali kepada seorang mukmin. Sekiranya dia dikurniakan kesenangan dia akan bersyukur dan ini baik untuknya. Sekiranya dia ditimpa kesusahan pula dia akan bersabar dan ini juga baik untuknya.” (Hadis riwayat al-Imam Muslim, No. 5318).

Daripada hadis ini dapatlah difahami bahawa tindak balas mukmin adalah amat dominan dalam menghadapi ujian kesenangan dan kesusahan.

Oleh itu, ketika ditimpa kesusahan, jika dia dapat menerima dan bertindak menepati kesabaran dan keredaan, maka di situlah dia akan mendapat balasan baik yang setimpal; dia akan diredai oleh Allah. Tetapi jika dia tidak reda dan sering memarahi, maka dia hanya akan mendapat kemurkaan daripada Allah.

Rasulullah menegaskan hakikat ini dalam sabdanya yang bermaksud:

“Sesungguhnya ketinggian pahala itu setimpal dengan kegetiran ujian. Sesungguhnya Allah sekiranya Dia cinta kepada sesuatu kaum Dia akan menguji mereka. Maka sesiapa yang reda akan mendapat keredaan dan sesiapa yang marah akan mendapat kemurkaan.” (Hadis riwayat al-Imam Ibn Majah, No. 3272 dan dinilai hasan oleh al-Albani).

Rasulullah juga mengajarkan zikir dan doa apabila kita mendepani musibah. Zikir dan doa itu ialah: “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Allahuma’jurni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha” yang bermaksud:

“Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nyalah kami akan kembali. Ya Allah berilah pahala padaku dalam musibahku ini dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik daripadanya.” Bagi orang yang menyebut doa ini, Allah akan memberi pahala kepadanya dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. (Hadis riwayat al-Imam Muslim, No. 918).

Kesabaran yang dikira dalam menghadapi musibah ialah bila mana dilakukan seawal musibah menimpa. Ini bertepatan dengan satu lagi hadis nabi iaitu diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. katanya: Nabi berjalan di sebelah seorang wanita yang menangis di sisi satu kubur.

Baginda berkata:

“Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.” Jawab wanita itu: “Pergilah, engkau tidak ditimpa seperti musibahku ini.” Dia tidak mengetahui bahawa itu ialah Rasulullah. Kemudian ada orang berkata kepada wanita itu: “Lelaki itu adalah nabi.” Wanita itu pun bergegas menuju ke pintu rumah Nabi yang didapati tidak dijaga oleh sesiapa.

Kemudian dia berkata kepada nabi: “Aku tidak mengenalimu sebentar tadi.” Rasulullah hanya menjawab: “Sesungguhnya sabar itu pada kejutan yang pertama.” (Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, No. 1203).

Sesungguhnya pahala yang besar di sisi Allah adalah bersabar ketika sesuatu musibah menimpa pada saat itu juga.

Perkara inilah yang perlu dilakukan seperti mana diajarkan oleh agama kita apabila berhadapan dengan sesuatu ujian daripada Allah sama ada ujian yang buruk mahupun ujian yang baik. Janganlah kita meniru kaedah orang kafir dan jahiliyah yang meratap ketika ditimpa musibah dan berfoya-foya ketika diberi kesenangan.

Penulis Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah Fakulti Pengajian Islam, UKM

Harian Metro, Jumaat 16 Mac 2012

Artikel Petikan Berita Minggu 11/3/2012


Pelbagaikan kepakaran demi jaga kehebatan Islam

Oleh Fadlan Mohd Othman

Setiap individu memiliki kelebihan tersendiri yang saling melengkapi antara satu sama lain

SUDAH beberapa kali saya diajukan soalan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kemahiran dan kelebihan yang dikurniakan Allah Taala kepada seseorang hamba. Guru berasakan dia jauh daripada Allah kerana dia hanya mengajar bahasa Inggeris atau ilmu Sains. Doktor tertekan dengan kepadatan jadualnya lalu tiada masa untuk Allah dan agama.

Bahkan, perempuan berasa tidak senang kerana perlu memikul pelbagai kesusahan menguruskan anak. Ini belum lagi ditambah dengan tugas di pejabat yang menekan dan membebankan. Lalu saya cuba meneliti situasi yang mungkin sampai ke tahap fenomena ini. Adakah benar jurusan agama saja yang mendapat pahala atau adakah benar profesion yang lain kurang pahala atau tiada pahala?
Setelah membuat pencarian dan penelitian, saya dapati ada dalil yang dapat merungkai permasalahan ini. Pertama, Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahawa tiada hasad kecuali pada dua perkara iaitu harta yang diinfaqkan ke jalan yang diredai oleh Allah Taala dan ilmu yang dimanfaatkan oleh seseorang individu itu dan disebarkan kepada orang ramai.

Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud: “Tiada hasad kecuali pada dua perkara; seorang lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah, maka dia menggunakan harta itu untuk kebenaran. Kedua, seorang lelaki yang dikurniakan hikmah oleh Allah, lalu dia memanfaatkannya dan mengajarnya.” (Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, No. 1409). Erti hasad dalam hadis ini ialah mengharap dapat mencapai dua amalan murni itu.

Seterusnya, apabila kita melihat kepada kepakaran sahabat Rasulullah SAW, kita akan dapati kepakaran mereka pelbagai dan berbeza. Dalam ilmu agama, ada hadis yang menunjukkan perbezaan kepakaran mereka. Sabda Nabi SAW bermaksud: “Dalam kalangan umatku, orang yang paling merahmati umatku ialah Abu Bakr. Orang yang paling tegas melaksanakan urusan Allah ialah Umar. Orang yang paling pemalu dan lemah lembut ialah Uthman. Orang yang paling mahir membaca kitab Allah ialah Ubay bin Ka’b. Orang yang paling mahir perihal harta pusaka ialah Zaid bin Thabit. Orang yang paling berilmu mengenai halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Ketahuilah bahawa setiap umat mempunyai pemegang amanah dan sesungguhnya pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah bin al-Jarrah.” (Hadis riwayat al-Tirmizi dan beliau menyatakan status hadis ini ialah Hasan Sahih).

Perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW mengiktiraf kepakaran sahabatnya. Tiada pula Nabi SAW mengarahkan agar mereka menumpukan perhatian kepada satu bidang ilmu saja. Sebaliknya Rasulullah SAW sentiasa melihat kepada kepakaran sahabatnya di dalam skop yang lebih besar. Selagi mana kepakaran itu dapat menyerlahkan kehebatan Islam, selagi itulah kepakaran itu akan dimanfaatkan.
Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sering melantik Khalid bin al-Walid ra untuk mengepalai gerakan ketenteraan. Rasulullah tidak mengetepikan Khalid semata-mata kerana kekurangan beliau dalam periwayatan hadis jika dibandingkan dengan Abu Hurairah. Setiap seorang perlu dihargai kerana setiap seorang berperanan dalam menyerlahkan kehebatan Islam.

Dalam sebuah hadis, Aishah ra mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Orang yang paling awal wafat dan menyusuliku di kalangan kamu semua (iaitu isteri-isteri Baginda SAW) ialah yang paling panjang tangannya.” ‘Aishah berkata: ‘Lalu kami mengukur tangan kami. Kemudian kami dapati Zainab yang paling panjang tangannya di antara kami kerana dia menjahit baju dan bersedekah dengan hasil kerjanya itu.” (Hadis riwayat al-Imam Muslim, No. 2452).

Di dalam mensyarah hadis ini, al-Imam al-Nawawi mengatakan bahawa hadis ini jelas menunjukkan keistimewaan Zainab binti Jahsh ra. Zainab bekerja dan bersedekah daripada hasil jualan jahitannya. Justeru, dapatlah kita fahami bahawa Rasulullah SAW mengiktiraf usaha murni Zainab dalam menyerlahkan kehebatan Islam melalui usahanya meringankan beban fakir miskin.

Satu lagi peristiwa yang menunjukkan bahawa kepakaran perlu dipelbagaikan demi menjaga kehebatan Islam ialah hadis Zaib bin Thabit ra. Di dalam satu riwayat, Zaib bin Thabit berkata yang bermaksud: “Rasulullah SAW telah mengarahkan saya untuk belajar bahasa Yahudi. Lalu saya pun belajar persuratan Yahudi. Baginda telah berkata: “Demi Allah, aku tidak percaya dengan bangsa Yahudi dalam persuratanku.”

Maka saya pun mempelajarinya dan tidak sampai setengah bulan, saya telahpun dapat menguasai bahasa Yahudi. Justeru, sayalah yang menulis surat Rasulullah SAW kepada orang Yahudi dan membaca surat mereka kepada baginda.” (Hadis riwayat al-Imam Abu Daud, No. 3645 dan dinyatakan statusnya sebagai Hasan Sahih oleh al-Albani).

Hadis ini sewajarnya menjadi inspirasi dan motivasi kepada mereka yang menceburi bidang linguistik agar berusaha sedaya upaya sehingga dapat menguasai bahasa yang dipelajari. Bukankah dengan mengetahui bahasa asing, ajaran Islam dapat disebarluaskan? Bukankah dengannya juga dapat dikesan perancangan jahat musuh terhadap kelangsungan Islam?

Sebelum mengakhiri coretan ini, saya ingin membawa kata-kata tuan guru kepada al-Imam al-Syafi’i rahimahullah, iaitu al-Imam Malik yang menjelaskan kepada kita sikap sebenar seorang Muslim terhadap kemahiran dan kecenderungan. Al-Imam Malik telah diajak oleh seorang abid untuk mempergiatkan amalan salih dan meninggalkan pengajaran ilmu, lalu beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah telah membahagikan amalan seperti Dia membahagikan rezeki.”

Justeru, mungkin seorang lelaki itu dipermudahkan untuk solat tetapi tidak dipermudahkan untuk puasa.

Seorang lagi dipermudahkan untuk bersedekah tetapi tidak dipermudahkan untuk puasa. Seorang yang lain pula dipermudahkan untuk berjihad. Maka menyebarkan amalan adalah di antara amalan kebajikan yang terbaik.

3.26.2012

Selamat hari lahir @ sanah helwah!

Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang memberi ucapan pada 23 Mac lepas kepada saya. Cuma saya ingin mengutarakan satu pandangan berkenaan dengan sambutan hari lahir. Saya tak sempat melakukannya pada hari itu kerana sibuk dengan urusan Seminar Serantau Maqasid Al-Quran.
Menurut pencarian saya terhadap hadith-hadith yang membicarakan sambutan hari lahir, hanya ada satu hadith sahaja yang relevan iaitu hadith di mana Nabi s.a.w. ditanya tentang puasa hari Isnin lalu beliau menjawab "pada hari itu aku dilahirkan". Justeru, berdasarkan hadith itu, jika kita ingin menyambut hari lahir, maka caranya adalah dengan berpuasa pada hari itu; jika lahir hari Rabu, maka kalau nak sambut hari lahir, puasalah setiap hari Rabu (cuma masalahnya ialah perkara ini hanyalah pandangan saya yang tidak boleh diterima kerana tidak mendapat restu para ulama. Mereka mengatakan puasa pada hari kelahiran adalah Sunnah Nabi yang tidak boleh dibuat oleh orang lain; ertinya kita tak boleh jadikan hari Rabu hari puasa sunat jika kita lahir pada hari itu, berbeza dengan Hari Isnin di mana menjadi sunat untuk kita berpuasa padanya. Wallaahu a'lam).
Satu perkara lagi, sebenarnya tiada pula dalil yang membenarkan kita mengucapkan "Selamat Hari Lahir" @ "Sanah Helwah" @ "Happy Birthday" and so on, okay. Perkara ini diimport ke dalam Islam secara tidak sah daripada amalan orang kafir.
Anyway, this is just a voice from the bottom of my heart to be delivered to my dear brothers and sisters, whom i believe are very enthusiastic to hold on to the way of our beloved Prophet sallallahu alaihi wa sallam.
Semoga Allah memudahkan kita untuk berpegang kepada kebenaran walaupun pahit... Aamiiin.

3.11.2012

Artikel Petikan Berita Minggu 11/3/2012


Pelbagaikan kepakaran demi jaga kehebatan Islam

Oleh Fadlan Mohd Othman

Setiap individu memiliki kelebihan tersendiri yang saling melengkapi antara satu sama lain

SUDAH beberapa kali saya diajukan soalan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kemahiran dan kelebihan yang dikurniakan Allah Taala kepada seseorang hamba. Guru berasakan dia jauh daripada Allah kerana dia hanya mengajar bahasa Inggeris atau ilmu Sains. Doktor tertekan dengan kepadatan jadualnya lalu tiada masa untuk Allah dan agama.

Bahkan, perempuan berasa tidak senang kerana perlu memikul pelbagai kesusahan menguruskan anak. Ini belum lagi ditambah dengan tugas di pejabat yang menekan dan membebankan. Lalu saya cuba meneliti situasi yang mungkin sampai ke tahap fenomena ini. Adakah benar jurusan agama saja yang mendapat pahala atau adakah benar profesion yang lain kurang pahala atau tiada pahala?
Setelah membuat pencarian dan penelitian, saya dapati ada dalil yang dapat merungkai permasalahan ini. Pertama, Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahawa tiada hasad kecuali pada dua perkara iaitu harta yang diinfaqkan ke jalan yang diredai oleh Allah Taala dan ilmu yang dimanfaatkan oleh seseorang individu itu dan disebarkan kepada orang ramai.

Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud: “Tiada hasad kecuali pada dua perkara; seorang lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah, maka dia menggunakan harta itu untuk kebenaran. Kedua, seorang lelaki yang dikurniakan hikmah oleh Allah, lalu dia memanfaatkannya dan mengajarnya.” (Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, No. 1409). Erti hasad dalam hadis ini ialah mengharap dapat mencapai dua amalan murni itu.

Seterusnya, apabila kita melihat kepada kepakaran sahabat Rasulullah SAW, kita akan dapati kepakaran mereka pelbagai dan berbeza. Dalam ilmu agama, ada hadis yang menunjukkan perbezaan kepakaran mereka. Sabda Nabi SAW bermaksud: “Dalam kalangan umatku, orang yang paling merahmati umatku ialah Abu Bakr. Orang yang paling tegas melaksanakan urusan Allah ialah Umar. Orang yang paling pemalu dan lemah lembut ialah Uthman. Orang yang paling mahir membaca kitab Allah ialah Ubay bin Ka’b. Orang yang paling mahir perihal harta pusaka ialah Zaid bin Thabit. Orang yang paling berilmu mengenai halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Ketahuilah bahawa setiap umat mempunyai pemegang amanah dan sesungguhnya pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah bin al-Jarrah.” (Hadis riwayat al-Tirmizi dan beliau menyatakan status hadis ini ialah Hasan Sahih).

Perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW mengiktiraf kepakaran sahabatnya. Tiada pula Nabi SAW mengarahkan agar mereka menumpukan perhatian kepada satu bidang ilmu saja. Sebaliknya Rasulullah SAW sentiasa melihat kepada kepakaran sahabatnya di dalam skop yang lebih besar. Selagi mana kepakaran itu dapat menyerlahkan kehebatan Islam, selagi itulah kepakaran itu akan dimanfaatkan.
Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sering melantik Khalid bin al-Walid ra untuk mengepalai gerakan ketenteraan. Rasulullah tidak mengetepikan Khalid semata-mata kerana kekurangan beliau dalam periwayatan hadis jika dibandingkan dengan Abu Hurairah. Setiap seorang perlu dihargai kerana setiap seorang berperanan dalam menyerlahkan kehebatan Islam.

Dalam sebuah hadis, Aishah ra mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Orang yang paling awal wafat dan menyusuliku di kalangan kamu semua (iaitu isteri-isteri Baginda SAW) ialah yang paling panjang tangannya.” ‘Aishah berkata: ‘Lalu kami mengukur tangan kami. Kemudian kami dapati Zainab yang paling panjang tangannya di antara kami kerana dia menjahit baju dan bersedekah dengan hasil kerjanya itu.” (Hadis riwayat al-Imam Muslim, No. 2452).

Di dalam mensyarah hadis ini, al-Imam al-Nawawi mengatakan bahawa hadis ini jelas menunjukkan keistimewaan Zainab binti Jahsh ra. Zainab bekerja dan bersedekah daripada hasil jualan jahitannya. Justeru, dapatlah kita fahami bahawa Rasulullah SAW mengiktiraf usaha murni Zainab dalam menyerlahkan kehebatan Islam melalui usahanya meringankan beban fakir miskin.

Satu lagi peristiwa yang menunjukkan bahawa kepakaran perlu dipelbagaikan demi menjaga kehebatan Islam ialah hadis Zaib bin Thabit ra. Di dalam satu riwayat, Zaib bin Thabit berkata yang bermaksud: “Rasulullah SAW telah mengarahkan saya untuk belajar bahasa Yahudi. Lalu saya pun belajar persuratan Yahudi. Baginda telah berkata: “Demi Allah, aku tidak percaya dengan bangsa Yahudi dalam persuratanku.”

Maka saya pun mempelajarinya dan tidak sampai setengah bulan, saya telahpun dapat menguasai bahasa Yahudi. Justeru, sayalah yang menulis surat Rasulullah SAW kepada orang Yahudi dan membaca surat mereka kepada baginda.” (Hadis riwayat al-Imam Abu Daud, No. 3645 dan dinyatakan statusnya sebagai Hasan Sahih oleh al-Albani).

Hadis ini sewajarnya menjadi inspirasi dan motivasi kepada mereka yang menceburi bidang linguistik agar berusaha sedaya upaya sehingga dapat menguasai bahasa yang dipelajari. Bukankah dengan mengetahui bahasa asing, ajaran Islam dapat disebarluaskan? Bukankah dengannya juga dapat dikesan perancangan jahat musuh terhadap kelangsungan Islam?

Sebelum mengakhiri coretan ini, saya ingin membawa kata-kata tuan guru kepada al-Imam al-Syafi’i rahimahullah, iaitu al-Imam Malik yang menjelaskan kepada kita sikap sebenar seorang Muslim terhadap kemahiran dan kecenderungan. Al-Imam Malik telah diajak oleh seorang abid untuk mempergiatkan amalan salih dan meninggalkan pengajaran ilmu, lalu beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah telah membahagikan amalan seperti Dia membahagikan rezeki.”

Justeru, mungkin seorang lelaki itu dipermudahkan untuk solat tetapi tidak dipermudahkan untuk puasa.

Seorang lagi dipermudahkan untuk bersedekah tetapi tidak dipermudahkan untuk puasa. Seorang yang lain pula dipermudahkan untuk berjihad. Maka menyebarkan amalan adalah di antara amalan kebajikan yang terbaik.

3.07.2012

Petikan Artikel Berita Harian 6/3/2012Solat Asas Utama Wasatiyah

Dr Fadlan Mohd Othman, Pengerusi iLMU.

Beza antara keimanan, kekufuran

RASULULLAH SAW dikurniakan ibadat solat ketika peristiwa al-Isra’ wal-Mikraj. Khabar pengembaraan pada waktu malam dan pengangkatan ke tujuh petala langit sudah cukup menyerlahkan hikmah pensyariatan solat. Solat ialah satu-satunya ibadat difardukan di atas langit. Tiada sebarang syak bahawa solat ialah ibadat paling utama dalam Islam. Solat membezakan antara keimanan dan kekufuran. Rasulullah SAW sudah pun menegaskan perkara ini dengan hadis bermaksud:

“Perbezaan antara kita dan mereka ialah solat, maka siapa yang meninggalkannya sesungguhnya dia kafir.” (Hadis riwayat al-Tirmizi)

Menghubungkaitkan perbincangan dengan ciri wasatiyyah, kita dapat memahami bahawa solat ialah asas utama wasatiyyah. Rasulullah SAW yang menjadi ikutan dan inspirasi gagasan Wasatiyyah dilihat sebagai insan yang amat mementingkan solat. Bahkan Baginda SAW memberitahu sahabatnya bahawa ketenangan dirinya dapat dikecapi melalui pelaksanaan solat. Sabda Baginda SAW yang bermaksud:

“Dan dijadikan penyejuk mataku dalam solat.” (Hadis riwayat al-Nasa’i).

Tidak kira sihat mahupun sakit, bermukim mahupun mengembara, solat tetap menjadi keutamaan Baginda SAW. Begitu istimewanya solat pada jiwa Rasulullah. Justeru, sebagai umatnya, kita wajar berusaha sedaya upaya mengikuti jejak langkah Baginda SAW khususnya berkenaan dengan solat. Kita harus memberi perhatian terhadap firman Allah Taala dalam Surah Yusuf ayat 108 yang bermaksud:

“Katakanlah, ‘Inilah jalan agamaku, aku dan orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang yang musyrik’.”

Dalam mentafsirkan ayat ini, al-Syaukani berkata, ayat ini menjadi dalil bahawa semua orang yang mengikuti Rasulullah SAW adalah wajib baginya meneladani Baginda dalam berdakwah kepada Allah iaitu dengan mengajak kepada keimanan terhadap Allah dan mentauhidkan Allah serta melaksanakan apa disyariatkan Allah ke atas hamba-Nya.” (Lihat Fathul Qadir, cetakan Dar Ibn Hazm, halaman 873). Menyentuh kembali perihal solat, kita dapati Rasulullah SAW sudah mengarahkan agar umatnya melaksanakan solat berdasarkan praktikal solat Baginda. Rasulullah SAW bersabda:

“Solatlah seperti kamu sudah melihat aku solat.” (Hadis riwayat al-Bukhari).

Praktikal solat Rasulullah SAW sudah pun dihimpunkan ulama dengan menekankan hadis sahih. Praktikal solat Rasulullah adalah satu perbincangan yang memerlukan kursus khas dan tidak dapat dicatat dalam tulisan ini. Amat penting diingatkan hujah yang nyata menjadi dasar utama dalam usaha kita mengenali, memahami dan melaksanakan praktikal solat Rasulullah. Allah Taala menjelaskan kepada kita betapa solat berperanan besar dalam kesejahteraan peradaban manusia. Insan mukmin yang benar-benar melaksanakan solat pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam Surah al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud:

“Dan dirikan solat, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.”

Persoalan yang timbul, mengapakah masih wujud orang Islam yang solat tetapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar? Jawapan bagi persoalan ini sudah pun dijawab Rasulullah dalam beberapa hadis Baginda. Rasulullah SAW bersabda:

“Tiada seorang Muslim pun yang apabila masuk waktu solat fardu lalu dia menyempurnakan wuduk, khusyuk dan rukuk solat itu kecuali semua itu menjadi penghapus dosanya yang lalu selain dosa besar.” (Hadis riwayat Muslim)

Perhatikan bagaimana solat membuahkan hasilnya apabila dilakukan dengan penuh tertib dan penghayatan atau dengan kata lain; Tama’ninahyang menjadi ciri luaran dan khusyuk menjadi ciri dalaman. Justeru, tanpa kedua-dua ciri luaran dan dalaman ini tidak mustahil jika seorang Muslim itu dilihat tegar dalam melakukan perbuatan keji dan mungkar, walaupun dia solat. Keadaan ini sudah pun digambarkan Rasulullah dengan sabdanya bermaksud:

“Boleh jadi orang berpuasa itu tidak mendapat daripada puasanya kecuali kelaparan. Boleh jadi juga orang yang bangun solat itu tidak mendapat daripada bangunnya itu kecuali letih berjaga.” (Hadis riwayat Ibnu Majah)

Dengan penjelasan serba ringkas ini, kita sudah pun dapat melihat bagaimana praktikal solat itu akan ketandusan dan kekeringan jika tidak disirami dengan kefahaman dan penghayatan. Setiap patah perkataan yang dituturkan dalam solat sepatutnya difahami oleh Muslim yang sedang bersolat. Sebagai langkah permulaan, kita perlu sedar bahawa kita mendapat perhatian Allah seawal bacaan al-Fatihah di dalam solat. Perhatikan hadis berikut dengan penuh fokus:

Rasulullah SAW bersabda: “Allah berfirman: “Aku sudah membahagikan solat kepada dua bahagian antara-Ku dan hamba-Ku. HambaKu akan dapat apa yang dia minta.” Jika hamba itu berkata, “segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,” Allah Ta‘ala menjawab: “Hamba-Ku sudah memuji-Ku.” Jika hamba itu berkata, “Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,” Allah Taala menjawab: “Hamba-Ku telah menyanjungi-Ku.” Jika hamba itu berkata, “Yang menguasai hari pembalasan,” Allah Taala menjawab: “Hamba-Ku sudah mengagungi-Ku.” (dalam satu riwayat) “Hamba-Ku sudah menyerahkan urusannya kepada-Ku.” Jika hamba itu berkata, “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan,” Allah Taala menjawab: “Ini adalah antara-Ku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan dapat apa yang dia minta.” Jika hamba itu berkata, ‘Tunjukilah kami jalan yang lurus iaitu jalan orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai (Yahudi), dan bukan pula jalan mereka yang sesat (Nasrani),” Allah Taala menjawab: “Ini adalah untuk hamba-Ku dan hamba-Ku akan dapat apa yang dia minta.” (Hadis riwayat Muslim)


Related Posts with Thumbnails