RSS Feeds

Translate

7.16.2012

Petikan Artikel Harian Metro 13 Julai 2012 Jumaat


Menghayati inspirasi Syaaban
Oleh Dr Fadlan Mohd Othman

MEMANG diketahui umum bahawa Rasulullah s.a.w. berpuasa kebanyakan hari dalam bulan Syaaban. Apabila ditanya kenapa, Baginda menjawab: “Ia bulan yang dilupai kebanyakan manusia, di antara Rejab dan Ramadan. Ia adalah satu bulan yang diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Justeru aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa.” (Hadis riwayat al-Nasa’i, Kitab al-Siyam, Bab Saum al-Nabi s.a.w. No. 2357. Dinilai hasan oleh al-Albani.)

Hadis ini adalah satu daripada hadis sahih dan hasan yang membicarakan perihal kelebihan bulan Syaaban. Hadis ini juga adalah galakan agar umat Islam memperbanyakkan puasa pada bulan ini. Bagaimanapun perlulah diketahui bahawa ibadah dalam Islam adalah satu perkara sesuai dengan naluri suci manusia. Rasulullah mengajar kita agar beribadah kepada Allah s.w.t setinggi yang kita mampu.


Baginda juga memberi garis panduan agar mengimbangi praktikal ibadah kita. Nilai murni ini dapat digarap daripada perakuan Nabi terhadap kenyataan Salman al-Farisi kepada Abu al-Darda: “Sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhanmu, tanggungjawab terhadap badanmu, tanggungajawab terhadap keluargamu; jadi hendaklah kamu melaksanakan tanggungjawab kamu kepada mereka semua.” (Hadis riwayat al-Bukhari, Kitab al-Saum, Bab Man Aqsama ‘ala akhihi liyuftir, No. 1832.) Berdasarkan kepada perkara inilah kita dapati Rasulullah melarang umatnya daripada melakukan ibadah puasa bermula daripada pertengahan Syaaban.

Sabda Baginda: “Apabila datangnya pertengahan Syaaban maka janganlah kamu semua berpuasa.” (Hadis riwayat Abu Daud, Kitab al-Saum, Bab Fi Karahiyah Zalik, No. 1994. Dinilai sahih oleh al-Albani).


Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Lata’if al-Ma’arif (cetakan Dar Ibn al-Haitham, halaman 169) menerangkan maksud hadis ini dengan menyatakan bahawa terdapat perselisihan ulama dalam beramal dengan hadis ini.


Pandangan pertama hadis ini tidak diamalkan kerana bercanggah dengan hadis lain yang menunjukkan Rasulullah berpuasa pada bulan ini. Pandangan kedua hadis ini diterima dan diamalkan dengan kefahaman bahawa dilarang memulakan puasa sunat bagi mereka yang tidak biasa berpuasa sunat sebelum waktu ini. Pandangan kedua ini adalah pandangan al-Imam al-Syafi’i rahimahullah bersama beberapa ulama lain. Di dalam satu hadis lain, Rasulullah melarang umatnya daripada berpuasa sunat sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Baginda bersabda: “Janganlah ada di kalangan kamu orang yang mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali orang yang biasa puasa pada hari tertentu maka dibenarkan untuknya.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini jelas menganjurkan umat Islam agar menjauhi sifat was-was dalam melaksanakan ibadah. Islam mementingkan keyakinan dan kepastian dan bukannya was-was dan terlalu berjaga-jaga. Jika anak bulan Ramadan dapat dilihat atau sempurna kiraan tiga puluh bulan Syaaban maka hendaklah dimulakan puasa Ramadan. Satu perkara penting yang ingin dibincangkan ialah berkenaan dengan hadis pertama yang saya nyatakan di atas. Secara khusus lagi, ungkapan yang saya maksudkan ialah sabda Rasulullah: “…yang dilupai…” Ungkapan ini sebenarnya membawa satu inspirasi amat hebat iaitu pahala sesuatu amal salih akan berganda bila dilakukan pada waktu yang dilupai atau tidak dihiraukan orang ramai.


Kenapakah beramal di waktu yang tidak dihiraukan orang ramai dijanjikan pahala berganda? Jawapannya dihuraikan al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lata’if al-Ma’arif (cetakan Dar Ibn al-Haitham, halaman 162) seperti berikut. Pertama, kerana amalan dilakukan ketika orang tidak hirau adalah satu amalan tersembunyi. Sudah tentu amalan yang dilakukan secara tersembunyi adalah lebih terselamat daripada dicemari riak yang akan merosakkan amalan itu. Kedua, kerana melakukan amal salih ketika orang tidak hirau adalah suatu usaha yang payah dan susah. Apabila kebanyakan masyarakat membuat kebaikan, adalah mudah untuk kita mengikuti mereka. Tetapi, jika kebanyakan masyarakat tidak hiraukan kebaikan, sering membuat keburukan, sudah tentu ini memerlukan semangat dan kesungguhan tinggi untuk kita melawan arus.

Ini kerana semakin jauh umat Islam daripada zaman Rasulullah, semakin lemahlah pegangan mereka terhadap ajaran Islam.


Di sinilah kita dapati Rasulullah menjanjikan pahala besar bagi mereka berpegang teguh dengan sunnah Baginda di akhir zaman.


Janji Rasulullah itu berbunyi: “Bagi orang yang beramal salih di kalangan mereka pahala lima puluh orang daripada kalangan kamu.” (Hadis Hasan Gharib riwayat al-Tirmizi, Kitab Tafsir al-Quran, Bab Wa min Surah al-Maidah, No. 3004.) Inspirasi inilah yang dibawa Rasulullah di dalam Syaaban. Inspirasi ini jugalah yang wajar kita warisi daripada baginda. Di mana saja kita berada, di saat mana juapun, bila orang mula lalai dan tidak menghiraukan ajaran Islam, di situlah kita harus bangkit mengamalkan dan menyebarkan dengan penuh hikmah dan konsisten.


Hayatilah inspirasi Syaaban agar ibadah kita kekal menepati amalan Rasulullah.


0 comments:

Related Posts with Thumbnails