RSS Feeds

Translate

11.04.2011

Hukum Dunia - Hukum Akhirat; Adakah Sama?

Kita hukum dengan yang zahir, Allah jua yang menguruskan pegangan yang dirahsiakan oleh hati.

Di dunia ini, orang yang zahirnya Muslim kita anggapnya Muslim, orang yang zahirnya Kafir kita berurusan dengannya sebagai Kafir.
Adapun di akhirat, Jannah/syurga disediakan untuk Muslim yang bertaqwa sebenar-benarnya di sisi Allah walaupun zahirnya Kafir seperti Najashi. Sebagaimana Nar/neraka untuk orang Kafir walaupun zahirnya Muslim seperti Abdullah bin Ubayy.

Justeru;
Pertama: tidak salah kita sebut secara umum, "Orang kafir tempatnya dalam neraka secara kekal." Tetapi salah jika kita kata, "Saya boleh pastikan si A, B dan C adalah ahli neraka" bagi orang yang tidak dinyatakan secara spesifik dalam Al-Quran mahupun Hadith.

Begitu juga; tidak salah kita sebut secara umum, "Orang Muslim tempatnya dalam syurga secara kekal." Tetapi salah jika kita kata, "Saya boleh pastikan si A, B dan C adalah ahli syurga" bagi orang yang tidak dinyatakan secara khusus dalam Al-Quran mahupun Hadith.

Kedua; kenyataan ini menuntut Umat Islam agar berdakwah kepada ajaran Islam yang tulen seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan difahami oleh Baginda dan para Sahabat radiyallahu 'anhum. Dua perkara perlu dijauhi iaitu: pertama; memahami Islam dengan lojik akal semata-mata, dan kedua; memahami Islam dengan kebatinan semata-mata.

Semoga Allah Ta'ala menunjukkan kebenaran sebagai kebenaran kepada kita semua dan memudahkan kita beramal dengannya, di samping menunjukkan kebatilan sebagai kebatilan kepada kita semua dan memudahkan kita menghindarinya. Aamiin yaa Rabb!!

0 comments:

Related Posts with Thumbnails