RSS Feeds

Translate


10.21.2019

Ini bukan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam [Bahagian 6]  Cetak Halaman

Bukan hadis tapi disebut oleh sebahagian sebagai hadis [6] :

الإنسان سري وأنا سره
Manusia adalah rahsiaKu dan Aku adalah rahsianya.

Dr Asim Ibrahim al-Kayyali al-Husain al-Shazili al-Darqawi berkata dalam tahkiknya terhadap kitab al-Futuhat al-Rabbaniyyah fi Sharh al-Tadbirat al-Islahiyyah fi Islah al-Mamlakah al-Insaniyyah li Al-Shaikh al-Akbar Muhyi al-Din Ibn Arabi, karangan Al-Shaikh al-Arif billah Husain bin Ta'mah al-Baitamani al-Dimashqi al-Midani (1175h):
كما قال جدنا وأستاذنا الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره في غوثيته: قال لي ربي عز وجل: يا غوث الأعظم الإنسان سري وأنا سره، ولو علم الإنسان منزلته عندي لقال في كل نفس من الأنفاس {لمن الملك اليوم لله الواحد القهار} (غافر الآية ١٦)
Jilid 1, Halaman 455. Beirut: Kitab Nashirun.

Pesan DFO:
Kenyataan ini bukan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ianya disandarkan kepada al-Shaikh Abdul Qadir al-Kilani.

Justeru menyandarkan kenyataan ini kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam akan menjadikannya hadis maudu'.

21-10-2019


Related Posts with Thumbnails